Nệm Ngồi

Tính năng - tùy chọn

Nệm Ngồi

Nệm có gân viền 
colorful options
CUSTOM FABRIC SOLUTIONS
To find out more about all of our fabric options, click the link below.

Kích cỡ

Các loại Nệm NGồi
Kích thước :   470 x 450 x 50 mm 

Thông số kỹ thuật